HomeUncategorizedกองทรัสต์ AIMCG เทรดวันแรก AYUD โผล่ถือหุ้นอันดับ 1

กองทรัสต์ AIMCG เทรดวันแรก AYUD โผล่ถือหุ้นอันดับ 1

วันนี้ (12 ก.ค.) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) เข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1st Trading Day)

  • AIMCG จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ ที่โดดเด่นในทำเลที่ตั้ง ซึ่งว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีประสบการณ์และมีความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด บริษัท เชษฐโชติ และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 3 โครงการ ได้แก่
  1. โครงการยูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คและไลฟ์สไตล์มอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สปป. ลาว
  2. 72 คอร์ทยาร์ด 3โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพ อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 13 ปี เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของผู้ใช้บริการที่มีกำลังซื้อสูง เพราะตั้งอยู่ในทำเลที่มีอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยอยู่หนาแน่น โดยทำเลซอยทองหล่อถือเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สำคัญของกรุงเทพ
  3. โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ย่านมหาชัย จ.สมุทรสาคร อายุสิทธิการเช่า 30 ปี โดดเด่นด้านทำเลที่อยู่ติดถนนพระราม 2 ถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ จึงกลายเป็นจุดพักระหว่างทาง ที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของมหาชัย และยังตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่และชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยย่านมหาชัยได้เป็นอย่างดี 2
  • เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน ทั้งหมด 288 ล้านหน่วย ไปเมื่อ 25-28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่า 2,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เป็นทรัสตี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMCG 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ถือ 15.63% บริษัท อุดรพลาซ่า ถือ 5.03% และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย ถือ 2.78%