“สมจินต์ ศรไพศาล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย (TMBAM Eastspring) จับมือ Goldman Sachs บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลก ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core เพราะมองว่า ตลาดทุนปัจจุบันมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกมากมาย ทำให้การลงทุนในแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

  • ลักษณะกองทุน มีกระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด พร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นที่มีศักยภาพในประเทศที่พัฒนาแล้วให้กับผู้ลงทุน หวังเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก เหมาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักของพอร์ตการลงทุนในส่วนของหุ้นต่างประเทศของผู้ลงทุนไทย
  • นโยบายลงทุน ใน กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ที่ผ่านมากองทุนหลัก ประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี สามารถเอาชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลความสำเร็จจากมอร์นิ่งสตาร์ นั่นก็คือรางวัล Best Equity Fund House & Best Global Equity Fund โดย Morningstar Singapore 2018 (ที่มา Goldman Sachs ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562)
  • ขายไอพีโอ 11-19 ก.ค. 2562 ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.00% จากปกติ 1.50%