HomeOn Radarsเรดาร์หุ้นใกล้จ่ายปันผล (ก.ค.-ส.ค.62)

เรดาร์หุ้นใกล้จ่ายปันผล (ก.ค.-ส.ค.62)

เรดาร์หาหุ้นใกล้จ่ายปันผลในช่วงนี้

(ก.ค. – ส.ค. 62)

1. บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์

3. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจจัดส่งพัสดุ

4. บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

รับจ้างผลิต พิมพ์สี พ่นสีและประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน 2.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ 4.ให้บริการรับซ่อมและปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ 5. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป

5. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

6. บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีก การให้บริการดูแลและบริหารอาคาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการและบริหารศูนย์นิทรรศการเอนกประสงค์

7. บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเท

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

Application: https://www.stockradars.co/getradars

Website: www.stockradars.news

Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

ใช้สต็อกเรดาร์ซื้อขายหุ้น: www.stockradars.co/open