HomeOn Radarsปตท.พร้อมเริ่มผลิตมอไซต์ไฟฟ้า

ปตท.พร้อมเริ่มผลิตมอไซต์ไฟฟ้า

 

  • วันนี้ “วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต” ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. (PTT) เปิดตัวชัดเจนแล้วว่า ภายในปี 2563 นี้ จะเปิดตัวแผนธุรกิจทำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะมีตัวอย่างให้เห็น 10 คันแรก ออกสู่ตลาดกันก่อน หลังจากที่ผ่านมาได้มีการไปโชว์ตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์กันมาแล้ว 2 ปี ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 40 แอมแปร์-ชั่วโมง ขับขี่ต่อเนื่องสูงสุด 180 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง และมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพียง 0.04 บาท/กิโลเมตร

“10 คันแรกที่จะผลิตออกมานำไปใช้สำหรับการรับ-ส่งสินค้าหรือบุคลากรในระหว่างอาคาร ปตท.ยังไม่ได้ตัดสินใจจะจำหน่ายให้กับรายใด โดยรอให้ผลิตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะตัดสินใจเรื่องการจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง”

 

  • การพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปตท.ร่วมกันกับ สตาร์ทอัพไทย ที่ชื่อ ETRAN  ในการเป็นผู้ออกแบบและอยู่ระหว่างพัฒนาสินค้าเพื่อนำออกมาทดลองตลาด แต่เบื้องต้นพบว่ายังมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเกิน 100,000 บาท/คัน หากสามารถปรับต้นทุนให้ลงมาเหลือประมาณ 70,000 บาท/คัน ก็น่าจะพัฒนาออกมาในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจจะสั่งซื้อล็อตใหญ่ประมาณ 3,000 คัน
  • โดยอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญในการผลิตอยู่ที่ Control System และแบตเตอรี่ ซึ่งทางสตาร์ทอัพกำลังคิดค้นอยู่ น่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนการชาร์จไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ตามบ้านพักอาศัยเพราะรถจักรยานยนต์มีขนาดเล็ก
  • เหตุผลที่ ปตท.มาทำธุรกิจด้านนี้อย่างชัดเจน เพราะต้องการให้เป็นไปตามการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจของธุรกิจไฟฟ้า  (Electricity Value Chain) ที่รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ซึ่งปตท.ให้ความสนใจทั้งในเรื่องการผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV) หรือ EV Charger ตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยนอกเหนือจากการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ปตท.ยังให้ความสนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับสถานีบริการน้ำมันปตท.และผู้ใช้รถยนต์