HomeOn RadarsEGCO เร่งขยายฐานเกาหลีใต้

EGCO เร่งขยายฐานเกาหลีใต้

“จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป (EGCO) เปิดเผยว่าถึงกรณีที่ บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส (พาจู อีเอส) ที่ EGCO ถือหุ้นอยู่ 49 % ส่วนที่เหลือ 51 % เป็นของ จะก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง (Gangdong Fuel Cell Project) ขนาดกำลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์ ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จะเริ่มก่อสร้างในเดือน ส.ค. นี้ และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563135316

  • โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง จะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange) นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อน และจะได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate – REC) จากพลังงานไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้
  • เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ EGCO จะมีโรงไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 902.97 เมกะวัตต์
  • อะไรคือเซลล์เชื้อเพลิง? เซลล์เชื้อเพลิง คืออุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยไม่มีการเผาไหม้ และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้
  • เกี่ยวกับพันธมิตรพาจูอีเอส เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพาจู จำนวน 2 หน่วย ขนาดกำลังการผลิตหน่วยละ 911.5 เมกะวัตต์ ใช้แอลเอ็นจีนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี135317