HomeOn Radarsบลจ.ทิสโก้ออกกองทุนผสมหุ้นกู้-วอร์แรนท์จีน

บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนผสมหุ้นกู้-วอร์แรนท์จีน

“สาห์รัช ชัฎสุวรรณ” ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มจะใช้นโยบายทางการเงินผ่อนคลายต่อไป เพราะต้องอาศัยอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำหรือทรงตัวเพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  ขณะที่หุ้นก็ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ส่วนมาตรการทางการค้าของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าที่เกินดุลการค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกผันผวน และคาดเดาทิศทางได้ยาก

  • เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9  (TCHLINK9) กองทุนรวมผสมอายุโครงการ 3 ปี ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ผนวกจุดเด่นของการลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้นไว้ด้วยกัน ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แต่ก็ยังต้องการผลตอบแทนที่ดีจากหุ้น
  • นโยบายเงินลงทุน ออกเป็น 2 ส่วน คือเน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีในระดับ Investment Grade ขึ้นไปในสัดส่วนประมาณ 95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ตั้งเป้าให้เงินส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนภายใน 3 ปี และลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์อิงดัชนี HSCEI สะท้อนผลการดำเนินงานบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่สัดส่วนประมาณ 5% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแบบไม่จำกัด หากดัชนีหุ้นจีนปรับขึ้นนับจากวันที่เริ่มต้นลงทุน
  • กรณีเลวร้ายสุด คือ ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงตลอด 12 ไตรมาสนับจากวันเริ่มลงทุน นักลงทุนก็มีโอกาสได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ลงทุนไว้ รวมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่ง บลจ.ทิสโก้มองว่า มีโอกาสน้อยที่ตลาดหุ้นจีนจะปรับลงจากระดับปัจจุบัน เนื่องจาก ดัชนีหุ้นจีนได้ปรับตัวลงรับข่าวเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐไปแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจีนในปีนี้ขยายตัวได้ ในระดับประมาณ 6% จากแรงส่งของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวของสินเชื่อ และการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นได้
  • เสนอขายครั้งแรก (IPO) แล้ววันนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 2562 วงเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • ข้อจำกัด ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ช่วงเวลา 3 ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ
  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญานั้นๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่กองทุนเมื่อถึงครบกำหนดอายุตราสาร ซึ่งอาจส่งผลทำให้กองทุนได้รับคืนเงินต้นไม่เต็มจำนวนได้ ผลตอบแทนกองทุนในส่วนของการลงทุนวอร์แรนท์ ไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
  • เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน