HomeOn Radarsสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มอง ธปท.ไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์มอง ธปท.ไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้

 

  • “ทิม ลีฬหะพันธุ์” นักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย) มองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75 % ในปี 2562 จากเดิมที่คาดจะมีการปรับขึ้น 0.25 % ในไตรมาส 4 ของปีนี้ ตามทิศ

  • สิ่งที่ต้องติดตามคือประกอบกับสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ยังต้องจับตามอง และเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
  • ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีทิศทางผ่อนคลายทั่วโลก เชื่อว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยยังเติบโตได้ดีปีนี้ที่ 3.3 %
  • กรณีค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ประเมินว่า ธปท.น่าจะใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
  • นโยบายในการดูแลค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นรอบดอกเบี้ยขาขึ้นจะเริ่มอีกครั้งในปี 2563 และเป็นการปรับขึ้นในระดับที่ช้าลง โดยคาดว่า ธปท. จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 % ในปีหน้า ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปอยู่ที่ 2.0 %

#ดอกเบี้ย #ค่าเงินบาท #ธปท. #สแตนดาร์ชาร์เตอร์ #StockRadars