HomeUncategorizedรวมหุ้นที่ "รัฐวิสาหกิจ" เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รวมหุ้นที่ “รัฐวิสาหกิจ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รัฐวิสาหกิจก็ถือหุ้นได้นะ!!

เพราะการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ไม่ได้จำกัดไว้แค่บุคคลเท่านั้น
นิติบุคคลก็สามารถถือหุ้นได้

ที่สำคัญเมื่อเป็น “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของหุ้นใดๆ ก็จำเป็นต้องเปิดเผยจำนวนหุ้นที่มีอยู่ ในทุกๆรอบวันปิดสมุดทะเบียนด้วย

นั่นจึงทำให้เราเห็น และสร้างระบบตรวจสอบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกราย ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้นั่นเอง (^-^)

โดยองค์กรที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอยู่หลายร้อยแห่งเลยครับ และถ้ามองเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ก็มีอยู่ดังนี้ครับ

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Net Worth: 79,859.85 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: RATCH, EGCO

2. ธนาคารออมสิน
Net Worth: 25,980.81 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: TDEX, BBL, KTB, SCB, CPNREIT, TIP, EGATIF, WHART, MCOT, DIF, IMPACT, TFFIF, GVREIT, MFC, THAI, TPRIME, LHPF, FTREIT, BOFFICE, B-WORK, LHSC, ABPIF, SPRIME, AMATAR

3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Net Worth: 14,197.62 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: BEM

4. การประปาส่วนภูมิภาค
Net Worth: 7,958.93 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: EASTW

5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Net Worth: 6,722.09 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: DTAC, INET

6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Net Worth: 248.02 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: INET

7. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Net Worth: 914.41 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: EASTW, GENCO

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Net Worth: 765.17 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: AMANAH

9. การเคหะแห่งชาติ
Net Worth: 51.14 ล้านบาท
เป็นรายใหญ่หุ้น: NNCL

*อ้างอิงข้อมูล Top Shareholders ในแอปพลิเคชั่น สต็อกเรดาร์ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

Application: https://www.stockradars.co/getradars
Website: www.stockradars.co
Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/
LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars
ใช้สต็อกเรดาร์ซื้อขายหุ้น: www.stockradars.co/open