HomeUncategorizedสรุปกำไร “หุ้นโรงกลั่น” ประจำไตรมาส 1/2562

สรุปกำไร “หุ้นโรงกลั่น” ประจำไตรมาส 1/2562

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หุ้น PTTGC เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

ผลดำเนินงานงวด Q1/62
กำไรสุทธิ: 6,442.65 ลบ.
กำไรสุทธิต่อหุ้น: 1.43 บาท

https://stockradars.co/search/stock/PTTGC

2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หุ้น TOP ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียม

ผลดำเนินงานงวด Q1/62
กำไรสุทธิ: 4,408.31 ลบ.
กำไรสุทธิต่อหุ้น: 2.16 บาท

https://stockradars.co/search/stock/TOP

3. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หุ้น SPRC ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ำมันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ ซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ผลดำเนินงานงวด Q1/62
กำไรสุทธิ: 1,690.21 ลบ.
กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.39 บาท

https://stockradars.co/search/stock/SPRC

4. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หุ้น ESSO ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) รวมทั้งทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ

ผลดำเนินงานงวด Q1/62
กำไรสุทธิ: 1,027.14 ลบ.
กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.30 บาท

https://stockradars.co/search/stock/ESSO

5. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หุ้น BCP ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์

ผลดำเนินงานงวด Q1/62
กำไรสุทธิ: 213.95 ลบ.
กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.16 บาท

https://stockradars.co/search/stock/BCP

6. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หุ้น IRPC กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม, ปิโตรเคมี, ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

ผลดำเนินงานงวด Q1/62
กำไรสุทธิ: 152.92 ลบ.
กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.01 บาท

https://stockradars.co/search/stock/IRPC

#StockRadars#ทำเรื่องหุ้นเป็นง่าย

Application: https://www.stockradars.co/getradars
Website: www.stockradars.co
Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/
LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars