HomeOn Radars- CKP กำไร (Q1/2562) โต 1,000% -

– CKP กำไร (Q1/2562) โต 1,000% –

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน


สำหรับผลดำเนินงานล่าสุด ไตรมาส 1/2562 ระบุว่า

บริษัทฯ มีอัตราส่วนในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าในภาพรวมที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน


โดยรายได้รวม เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (Q1/2561) แบ่งเป็น1. รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (97.72%)2. รายได้ค่าบริหารโครงการ (1.53%)3. รายได้อื่น (0.75%)


ส่งผลให้กำไรเติบโตก้าวกระโดด 1,000% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า (Q1/2561) กำไรสุทธิ 12.5 ล้านบาท และสำหรับผลดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 139.4 ล้านบาท


โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจาก ปริมาณน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำช่วงต้นปี 2562 มีมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 


รวมทั้งอัตราค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น 7.8% ตามสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


โดยจะใช้อัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2562 จนสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ทั้งนี้บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจากสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง


นอกจากนี้สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CKP ณ รอบปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (2 พ.ค. 2562) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน ได้ทำการออกจากลิสต์ นั่นคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ซึ่งได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CKP เป็นระยะเวลา 1 เดือน 26 วัน


เพิ่มเติม: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง “เสี่ยปู่” สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 8 ของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าการถือ CKP ประมาณ 360,000,000 บาท ทั้งนี้ เสี่ยปู่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CKP ณ รอบปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

ดูต่อได้ที่ Application: https://www.stockradars.co/getradars

Website: www.stockradars.co

Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars