HomeUncategorizedRMF คืออะไร และทำไมต้องซื้อทุกปี | StockRadars

RMF คืออะไร และทำไมต้องซื้อทุกปี | StockRadars

RMF คืออะไร

RMF ย่อมาจากคำว่า Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเก็บออมระยะยาวเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ คล้ายๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการ

RMF แตกต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไร

1. เมื่อเริ่มลงทุนแล้วต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเงินเพื่อการเกษียณ จึงต้องซื้อหน่วยลงทุนทุกปี หรืออย่างน้อยปีเว้นปี
2. ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้แต่ละปีหรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าแบบไหนจะต่ำกว่ากัน
3. การขายคืน จะขายคืนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
4. กองทุน RMF ไม่มีปันผล ดังนั้นกองทุนจะนำเงินที่จะปันผลเอาไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดดอกเบี้ยทบต้น

บทความแนะนำ
ดอกเบี้ยทบต้น พลังที่เปลี่ยนเงินแสนเป็นเงินล้าน | StockRadars

นโยบายการลงทุนของ RMF

เนื่องจาก RMF เป็นการลงทุนที่บังคับให้เราลงทุนอย่างยาวนานมาก ดังนั้น นโยบายการลงทุนจึงหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้ จึงมีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนสูง เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้น ผู้ลงทุนสามารถสลับกองทุนได้ แต่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในระยะเวลาที่กำหนด

อยากจะลดภาษีต้องซื้อเท่าไหร่

RMF สามารถนำไปลดภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และต้องไปรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนรวม RMF เหมาะกับใคร

1. ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ทำงานในบริษัทที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ลูกจ้างที่มีสวัสดิการเพื่อยามเกษียณอยู่แล้ว แต่อยากออมเพิ่ม และอยากใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้อควรระวังในการซื้อ RMF

เนื่องจากการที่ RMF ต้องซื้อเป็นประจำทุกปี ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะซื้อกองทุน RMF ทุกปี อาจจะเลือกไปซื้อเป็น LTF ไปก่อนเพราะ LTF กำหนดถือขั้นต่ำแค่ 7 ปีปฏิทิน และระหว่างนั้นก็ให้ลองศึกษาดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อหากองทุน RMF ที่เหมาะสมกับเราซึ่งจะทำให้เราลงทุนในระยะยาวได้อย่างสบายใจ

บทความแนะนำ
LTF คืออะไร อยากลดภาษีจะซื้อเท่าไหร่ดี | StockRadars

RMF เพื่อการเกษียณ

จะเห็นว่า RMF แม้มีข้อจำกัดมากกว่า LTF แต่ก็ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เราเก็บเงินออมในระยะยาวเพื่อการเกษียณได้นั่นเอง ถ้าหากเราอยากได้ทั้งการเก็บออมและลดภาษีด้วย RMF ก็เป็นทางเลือกที่ดีอันนึง

สำหรับเพื่อนที่อยากได้ความรู้เรื่องการลงทุนใหม่ๆ สามารถติดตาม Radars Man ได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/stockradars/
Line https://line.me/R/ti/p/@stockradars