HomeUncategorizedสรุปการถือหุ้นในเครือเซ็นทรัล

สรุปการถือหุ้นในเครือเซ็นทรัล

หากพูดถึงเชนค้าปลีกแสนล้านในไทย คงมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่เรานึกถึง

ตลาดค้าปลีกในไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2561-2563 จากกำลังซื้อภายในประเทศ และภาคธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้มีการขยายเมืองและไลฟ์สไตล์การบริโภคที่เปลี่ยนไป นอกจากผู้ประกอบการจะมีการขยายสาขาค้าปลีกแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นขายสินค้าทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วย

นั่นหมายถึง อนาคตของค้าปลีกกำลังเปลี่ยนไป ผู้เล่นใหม่เริ่มเพิ่มเข้ามาในตลาด

แต่ก็รวมถึงผู้เล่นเก่า “สร้างแบรนด์ใหม่” มาให้พวกเราใช้ด้วย!

สำหรับผู้เล่นเก่าเจ้าใหญ่ในไทย คงหนีไม่พ้นธุรกิจในเครือเซ็นทรัล หากพูดถึงการปรับตัว ในปี 2561 เจดี เซ็นทรัล ได้เปิดตัว JD.co.th มาตีตลาดค้าปลีกออนไลน์ เพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันอีกช่องทาง

ซึ่งหากมองในมุมการทำธุรกิจของเครือเซ็นทรัลนั้น ได้มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากถึง 4 บริษัท เน้นไปในด้านพัฒนาห้างสรรพสินค้าและธุรกิจโรงแรม

ยิ่งกว่านั้นกลุ่มเซ็นทรัล มีเครือบริษัทที่ทำหน้าที่ “ถือหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” ด้วย!

(ใช้นิติบุคคลถือหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์)

เช่นบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด เป็นรายใหญ่ถือหุ้น CPN ตั้งแต่ปี 2538 

จนปัจจุบัน ถ้าคิดตามมูลค่าตลาดที่บริษัทย่อยนี้ถืออยู่ มีมูลค่ามากถึง 93,000 ล้านบาท..

ทำให้รู้ว่านอกจากมีกลุ่มเครือญาติร่วมลงทุนในบริษัทแล้ว ยังมีเครือบริษัทอีกหลายแห่งอีกด้วย

และยังมีสิ่งที่นักลงทุนควรรู้อีกครับ…ถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาธุรกิจในเครือเซ็นทรัล เริ่มต้นได้ที่แอป StockRadars ในโปรไฟล์ของหุ้น ในส่วนของ ‘Insight’ เพื่อนๆสามารถศึกษาบริษัท รวมถึงลิ้งค์ต่อไปยังโปรไฟล์ของผู้ถือหุ้นรายคน รายบริษัท และรายตระกูล ได้ด้วยครับ >o< 

#StockRadars#ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

reference https://www.krungsri.com/bank/getmedia/ece23010-e01f-42ee-a944-264c479bbd46/IO_Modern_Trade_180905_TH_EX.aspx, https://techsauce.co/pr-news/jd-central-jd-co-th-opens-officially-sep-2018/

JD CENTRAL ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นของแท้ 100 เปอร์เซ็นต์