HomeUncategorized8 ข้อแตกต่างระหว่าง คนเล่นหุ้น กับ คนลงทุนหุ้น

8 ข้อแตกต่างระหว่าง คนเล่นหุ้น กับ คนลงทุนหุ้น

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อน ว่าบทความนี้ไม่ได้หมายความว่าทำแบบไหนผิด แบบไหนถูกนะ เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่าง “คนเล่นหุ้น” กับ “คนลงทุนหุ้น”

เพราะสุดท้ายไม่มีกฏตายตัวในการลงทุน ไม่มีทฤษฎีไหนถูกต้อง 100% ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวนักลงทุนเองที่จะปรับมุมมองและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตนเองเท่านั้น

1. “เลือกหุ้นเร็ว ตัวไหนจะขึ้น ซื้อทันที” กับ “เลือกหุ้นช้า รอได้ ซื้อที่ราคาเหมาะสม”


2. “รู้จักแค่ชื่อย่อหุ้น” กับ “รู้จักธุรกิจที่บริษัทนั้นทำ”

3. “จำกัดกำไร ไม่จำกัดความเสี่ยง” กับ “จำกัดความเสี่ยง ไม่จำกัดกำไร”

4. “เรื่องหุ้นง่าย ไม่ต้องวางแผน” กับ “เรื่องหุ้นง่าย แต่ต้องศึกษาให้ดี”

5. “ซื้อขายหุ้นเร็ว ใช้จินตนาการ” กับ “ซื้อขายหุ้นช้า ใช้แผน มองรอบด้าน”

6. “เชื่อคนง่าย ใครว่าดีก็ตาม” กับ “เชื่อคนง่าย แต่อ่านประกาศจากตลาดฯ ทุกครั้ง”

7. “ตลาดหุ้นเป็นตลาดพนัน” กับ “ตลาดหุ้นเป็นที่ให้เงินทำงาน”

8. “กำไรรีบขาย ขาดทุนรีบถือ” กับ “กำไรรีบถือ ขาดทุนรีบขาย”