HomeUncategorizedทฤษฎีดาว (Dow Theory by Charles H. Dow)

ทฤษฎีดาว (Dow Theory by Charles H. Dow)

ทฤษฎีดาว (Dow Theory by Charles H. Dow) คือ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของตลาดหุ้น เพื่อหาจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม หรือค้นหาการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดจนเกิดแนวโน้มใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วงตลาดขาขึ้น และช่วงตลาดขาลง ดังนี้


ตลาดขาขึ้น

ขั้นที่ 1 – สะสม
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักลงทุนยังสับสน และหวาดกลัวกับการเข้าซื้อ เนื่องจากตลาดประกอบไปด้วยข่าวร้าย และมีการทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามช่วงนี้นักลงทุนบางกลุ่มเริ่มทยอยซื้อสะสม เพราะราคาหุ้นมักจะมี ราคาถูก ในส่วนแรกนี้จะต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง เพราะอาจเจอแรงเทขาย
ข้อสังเกตุ :: ดูที่ทิศทางราคาหากยกตัวสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม อาจจะเป็นไปได้ว่าตลาด อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มใหม่ในอนาคต

ขั้นที่ 2 – การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ช่วงนี้ข่าวดีต่างๆเริ่มออกมา รวมทั้งการประกาศผลประกอบการบริษัทที่ออกมา ในเชิงบวก ปริมาณการซื้อขายต่อวันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อตาม แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ข้อสังเกตุ :: RSI เริ่มมีทิศทางกลับตัวขึ้นและตัดขึ้นผ่านเส้น Oversold Zone

ขั้นที่ 3 – เกินมูลค่า
ช่วงนี้หากดูจากราคาของหลักทรัพย์มักจะสูงมาก ทิศทางของราคาอาจจะทำ New high หรือทดสอบ High เดิม แต่แรงซื้อกับเบาบางหรือลดลงอย่างมีนัย สำคัญ และอาจมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นช่วงๆ
ข้อสังเกตุ :: RSI อยู่ใน Overbought Zone และเริ่มมีทิศทาง Sideway ส่วนทาง Volume มีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดขาลง

ขั้นที่ 1 – กระจาย
แนวโน้มหรือทิศทางของราคาทำจุดสูงสุดและมีปริมาณการซื้อขายเบาบางลง หรือมีการทดสอบจุดสูงสุดเดิมแต่ไม่ทำ New high  นักลงทุนที่ระวังตัวจะขายทำกำไรในจุดนี้ เพราะคาดว่าจะเป็นจุดกลับตัวของ ตลาด
ข้อสังเกตุ :: ทิศทางของราคาทำจุดสูงสุด เริ่มทำ Sideway และปริมาณการซื้อขาย ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นที่  2 – การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ช่วงนี้ข่าวร้ายต่างๆเริ่มทยอยออกมา ผลประกอบการบริษัทมีแนวโน้มที่แย่ลง ภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหา มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับลดประมาณการ กำไรบริษัท ปรับลดประมาณการ GDP เป็นต้น
ข้อสังเกตุ :: การที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ขั้นที่ 3 – สิ้นหวัง
เป็นช่วงที่ตลาดเกิดแรงเทขาย จนทิศทางของราคา Break out จาก Trend line หรือมีการเปลี่ยนแนวโน้ม จากขาขึ้นเป็นขาลง จุดนี้นักลงทุนควรมีวินัยในการ ลงทุน ทำตามกฎ Stop loss และ Take profit อย่างเคร่งครัด
ข้อสังเกตุ :: RSI เปลี่ยนทิศทางเข้าใกล้ Oversold ปริมาณการซื้อขาย lower low

พฤติกรรมของหุ้นใน Dow Theory มักจะเกิดในรูปแบบนี้เสมอไป วนๆเวียนๆ จนเป็นวัฏจักร ฉะนั้นนักลงทุนควรหาจังหวะที่ “ถูกที่ถูกเวลา” และที่สำคัญต้องมีวินัย ในการ Take profit และ Stop loss ด้วยนะครับ