HomeUncategorizedทิศทางราคาน้ำมันเป็นอย่างไร แล้วอะไรได้รับผลกระทบบ้าง

ทิศทางราคาน้ำมันเป็นอย่างไร แล้วอะไรได้รับผลกระทบบ้าง

ราคาน้ำมัน มีผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นไม่น้อย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างเช่น โรงกลั่น ขุดเจาะและสำรวจ รวมถึงปิโตรเคมี ไปดูกันว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นหรือลง หุ้นที่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันลดลง และเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันได้จากที่ไหน

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อน้ำมัน

1. เศรษฐกิจโลกเติบโต ทำให้เกิดความต้องการน้ำมันไปใช้ในการผลิต ผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

2. ความไม่สงบทางการเมืองรวมถึงภัยธรรมชาติในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ของโลก หากมีความวุ่นวายอาจส่งผลต่อการผลิตและขนส่งน้ำมัน ทำให้น้ำมันขาดแคลนจนมีราคาสูงขึ้น

3. ฤดูกาลก็มีความสำคัญ ทั่วไปแล้วช่วงหน้าหนาว ประเทศทางตะวันตกจะมีความต้องการพลังงานมากเป็นพิเศษ อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
หุ้นที่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันสูงขึ้น กลุ่มโรงกลั่น เช่น TOP เนื่องจากจะได้กำไรส่วนต่างของค่าการกลั่นที่สูงขึ้น

 

ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อน้ำมัน

– เศรษฐกิจโลกไม่เติบโต ทำให้ซัพพลายมีมากกว่าดีมานด์ ผู้คนจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สูงนักแต่ผู้ผลิตยังขุดเจาะน้ำมันออกมามากกว่าความต้องการ ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลง

– เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน อย่าง เช่น Shale Gas ทำให้มีความต้องการพลังงานรูปแบบฟอสซิลน้อยลง

 

ซึ่งหุ้นที่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันลดลง เช่น หุ้นกลุ่มปิโตรเคมี เช่น PTTGC เนื่องจากต้นทุนการผลิตปิโตรเคมีจะลดลง

 

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันในปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอาจทำให้ราคาน้ำมันลดลง หากเงินดอลลาร์อ่อนค่าก็จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องติดตามข่าวจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่นั่นคือโอเปก (OPEC) ว่าได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาน้ำมันไว้อย่างไร เนื่องจากชาติสมาชิกโอเปกมีสัดส่วนการผลิตน้ำมันกว่า 60% ของการผลิตทั้งโลก