HomeUncategorizedวันนี้มีอินดี้มาแนะนำ

วันนี้มีอินดี้มาแนะนำ

 

1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น (12,26) ใช้คาดการณ์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มการขึ้น หรือลง กรณีเส้น 2 เส้นตัดกัน (Crossover) เช่น บางท่านบอกตัดลงให้ระวัง ตัดขึ้นให้สนใจ

 

2. Exponential Moving Average (EMA)

เส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้บอกแนวโน้มของอดีตที่ผ่านมาว่ามีทิศทางอย่างไร เป็นการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักฮะ ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดค่าเป็น 5,10,50 หรือปรับตามความเหมาะสมเพื่อหานิสัยของหุ้น ที่มักจะชนกับเส้นนั้นอยู่บ่อยๆ ก็ได้ครับ
3. Relative Strength Index (RSI)

ดัชนีวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา ที่อยู่ในช่วง 0-100 โดยฉลี่ยแล้ว หากวิ่งเหนือ 70 เขาถือว่าหุ้นอยู่ในภาวะ ถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือถ้าค่า RSI อยู่ต่ำกว่า 30 จะถือว่าหุ้นอยู่ในภาวะ ถูกขายมากเกินไป (Oversold) นั่นล่ะครับ!! มักจะถูกใช้เป็นตัวช่วยคาดการณ์ในเรื่องแรงซื้อหรือแรงขาย ที่มีต่อหุ้นตัวนั้น

 

ครับ!! อินดี้ หรือ Indicators ก็มีมากมายให้เราเลือกใช้ เพราะเป็นการเอาความจริงมาคำนวณ แล้วแสดงผลให้รู้ และถ้าเราเข้าใจการทำงานของมัน หยิบมาใช้ได้ “ถูกที่ ถูกเวลา” ไม่ว่าเราจะลงทุนสไตล์ไหน ก็น่าจะได้เปรียบนะครับ ว่าไหม?