HomeUncategorizedสไตล์ของนักลงทุน

สไตล์ของนักลงทุน

 

เพราะการเล่นหุ้นมีหลายวิธี หลายเทคนิคในการวิเคราะห์ ครับ!! จึงเกิด “สาย” ของนักลงทุนขึ้น ลองมาดูกันครับว่าสายที่ว่านี่คืออะไร?

 

นักลงทุนสายพื้นฐาน 

นักลงทุนสายพื้นฐาน หรือนักลงทุนที่ใช้แนวคิดการซื้อหุ้น เพื่อเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการนั้นจริงๆ พวกเขามองว่ากิจการนั้นจะเติบโต และจะสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจได้ในอนาคต พวกเขามักจะถือหุ้นในระยะยาว ถึงยาวมากๆครับ และมักจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “ Value Investor ” หรือนักลงทุนเน้นคุณค่าครับ

ผู้ที่ถือว่าเป็นไอดอลของนักลงทุนเน้นคุณค่า คงจะหนีไม่พ้น Warren Buffett มหาเศรษฐีระดับโลก ผู้ที่สร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยปู่เขาจะมีแนวทางและปรัชญาการลงทุนที่น่าสนใจหลายๆอย่างครับ วิธีการลงทุนของเขาดูแล้วเรียบง่าย แต่ใช้ได้ผลจริงในระยะยาว

นักลงทุนสายเทคนิค

เนื่องจากการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้น มักจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน จึงได้เกิดนักลงทุนอีกสไตล์ขึ้น นั่นคือ นักลงทุนสายเทคนิคครับ

การลงทุนสายเทคนิคนั้น หลักๆแล้ว จะใช้การดูกราฟแท่งเทียนของราคาย้อนหลังเป็นหลัก โดยแนวคิดของสายเทคนิคนั้น พวกเขามักเชื่อว่า ข้อมูลทั้งหมดของหุ้นแต่ละตัวนั้น ได้ถูกสะท้อนมาอยู่บนราคาย้อนหลัง และฟอร์มตัวเป็นรูปแบบต่างๆของกราฟแท่งเทียน และสามารถใช้พยากรณ์ราคาในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง

การลงทุนทางด้าน Technical หรือ ศึกษาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา และจะใช้ Indicators ต่างๆเพื่อยืนยันแนวโน้มของหุ้นตัวนั้น ซึ่งจะพิจารณาจาก “กราฟ” เป็นหลัก โดยไม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมากนัก ส่วนของการซื้อขายนั้น มักจะใช้ ระยะเวลาสั้นกว่านักลงทุนสไตล์ VI และซื้อขายตามสัญญาน หรือดังเช่นคำกล่าวที่ว่า “ศึกษาราคาในอดีต เพื่อคาดการณ์ในอนาคต” พวกเขามักไม่ได้ติดตามและมองไปถึงอนาคตไกลๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมากนัก