HomeUncategorizedจิตวิทยาการลงทุน

จิตวิทยาการลงทุน

เพราะการลงทุนมีมานาน ถึงแม้อะไรหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปแล้ว แต่นิสัยของนักลงทุนก็ยังไม่เปลี่ยนไป นั่นทำให้มีการศึกษาและเผยแพร่สิ่งที่นักลงทุนมัก “คิด” และ “ทำ” เราลองมาศึกษาสิ่งที่เรียกว่า “จิตวิทยานักลงทุน” กันครับ จะได้รู้ทันความคิด ไม่ทำอะไรผิดๆ ให้พอร์ตเจ็บ >.<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit : The Psychology of Investing Tavatchi